Миний дуртай ном

Хөдөөгийн баясгалан

Хэлтэй бол хөлтэй

Мэргэжил бүхэн сонин

Сайн хүн явснаа

Бид ингэж эхэлсэн

Дэлхий дүүрэн монголчууд

Монголын хамгийн

Утас бид хоёр

Миний сайхан улаанбаатар

Анд нөхдийн мэдээ

Муугийн ёс биш

Чихэнд чимэгтэй

10 баримт

Өнөө өглөө

Соёл эрдэнэ