Редакцын бодлого


Улс орны дотоодод болон олон улсад болж буй бүхий л эерэг сонирхолтой үйл явдал, монголчуудын хийж бүтээж буй аливаа сайн сайхан, тэдний амьдралд өрнөж буй нийгэмд ашиг тустай бүхнийг олон нийтэд түгээн таниулна.