images

Карибын тэнгисийн арал дээрх “Carti Sugtupu” тосгон. Энд 2000 орчим уугуул иргэн амьдардаг ажээ.


Гэрэл зургийн эх сурвалж: “Yonhap news” агентлаг