images

275226


   Монгол улсын их хурлын ээлжит сонгуулийн 13 тойргоос Баянзүрх дүүргийн наймдугаар тойрог ийм тооны буюу хамгийн олон сонгогчтой байна. Тус тойргоос таван нэр дэвшигч УИХ-д сонгогдох бөгөөд нэг мандатад 55045 сонгогч ногджээ.

Эх сурвалж: Сонгуулийн ерөнхий хороо.