images

1061


   Манай улсад 2023 оны есдүгээр сарын байдлаар нийт 709 цахилгаан тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй байсан бол 12 дугаар сарын байдлаар ийм болж өсчээ. Энэ тоог  2026 он гэхэд 20 мянга, 2030 он гэхэд 30 мянгад хүргэж, цахилгаан автомашины хэрэглээг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн байна. 

Эх сурвалж: Зам, тээврийн хөгжлийн яам.