images

Далай лам ээжтэйгээ


   XIV Далай лам ээжийн хамтаар. Зургийг хэзээ авсан нь тодорхойгүй. Эх сурвалж: “Getty Images